Функционал диагностика бўлими

funkcionalnaya_diagnostika

Функционал диагностика бўлимида қуйидаги текшрувлар ўтказилади:

  • Электрокардиография (юрак УТТси)
  • Компьютер кардиографияси
  • Спирометрия
  • Холтер бўйича кунлик ЭКГ мониторинги
  • Велоэргометрия
  • Эхоэнцефалография